Διαβατηρίου

Στα καταστήματα Photo I.D. μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες διαβατηρίου άμεσα και να τις παραλάβετε σε 3 λεπτά!

Οι φωτογραφίες διαβατηρίου εκδίδονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διεύθυνσης Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ. Eμείς φροντίζουμε έτσι ώστε να μηδενίσουμε τις πιθανότητες αποτυχίας έκδοσης διαβατηρίου (λόγω φωτογραφίας).

Ταυτότητας

Στα καταστήματα Photo I.D. μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες ταυτότητας άμεσα και να τις παραλάβετε σε 3 λεπτά! Οι φωτογραφίες ταυτότητας εκδίδονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΕΛ.ΑΣ.

Διπλώματος

Στα καταστήματα Photo I.D. μπορείτε να βγάλετε άμεσα φωτογραφίες για δίπλωμα αυτοκινήτου, μηχανής κτλ. οι οποίες είναι ίδιες με αυτές του διαβατηρίου και εκδίδονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διεύθυνσης Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ. (Εμείς φροντίζουμε έτσι ώστε να μηδενίσουμε τις πιθανότητες αποτυχίας έκδοσης διπλώματος λόγω φωτογραφίας.)

Μπορείτε επίσης να βγάλετε φωτογραφίες για δίπλωμα μοτοποδηλάτου που εκδίδει η διεύθυνση Τροχαίας και για δίπλωμα τρακτέρ που εκδίδει η διεύθυνση Γεωργίας.

βιζα

Αμερικανικής, Ρωσικής, Κινεζικής Βίζας κτλ.

Στα καταστήματα Photo I.D. μπορείτε να βγάλετε άμεσα φωτογραφίες για αμερικάνικη, κινέζικη, ρώσικη βίζα και οποιαδήποτε άλλη βίζα χρειαστείτε σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε πρεσβείας ή του προξενείου της χώρας αυτής.

Πάσου, Βιβλιαρίου Υγείας, Καρτέλα Αθλητή, Απολυτηρίου Λυκείου

Στα καταστήματα Photo I.D. μπορείτε να βγάλετε άμεσα φωτογραφίες για οποιαδήποτε χρήση επιθυμείτε (απλές, πάσου, βιβλιαρίου υγείας κτλ.)

πασου απλες

Κάρτας Ταχογράφου

Μπορείτε επίσης να βγάλετε φωτογραφία για κάρτα ταχογράφου και να την παραλάβετε σε ψηφιακή μορφή (CD) μαζί με την υπογραφή σας ψηφιοποιημένη όπως ζητείται από το υπουργείο συγκοινωνιών και τις σχολές οδηγών.