ΤΟΥΜΠΑ

Στα καταστήματα Photo I.D.  εκτός από φωτογραφίες παρέχουμε και τις εξής υπηρεσίες: φωτοαντίγραφα (έγχρωμα, ασπρόμαυρα), εκτύπωση από USB, δακτυλογραφήσεις κειμένων, πλαστικοποιήσεις εγγράφων και αποστολή fax και e -mail.

Επίσης ετοιμάζουμε την <πρόσκληση> που θα χρειαστείτε να κάνετε για να φιλοξενήσετε τα συγγενικά σας πρόσωπα από το εξωτερικό.

Είμαστε πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουμε με χαρά σε ό,τι χρειαστείτε και είναι μέσα στις δυνατότητές μας.